Felix Circle

Felix Circle 27 - 29 januari 2017

Van 27 – 29 januari 2017 waren de leden van de Felix Circle uit Duitsland onze gasten. In drie sessies is een zeer overtuigende demonstratie van fysiek mediumschap gegeven. Van meet af aan werd duidelijk dat de Felix Circle een enigszins andere beleving van het mediumschap voorstaat dan dat we vanuit de Engelse leer kennen. De essentie is echter hetzelfde: het bewerkstelligen van het tijdelijk samenkomen van twee werelden, de fysieke wereld en de geestelijke wereld.

In dit artikel bespreken we kort de drie avonden:

De vrijdagavond was een zgn. tafelséance. Op de foto hiernaast kun je de opstelling zien zoals die voorafgaand aan de sessie bestond. Helaas werd deze avond wel gehinderd door een zeer gebrekkige (nieuwe) tafel doordat deze met regelmaat poten verloor. Niettemin heeft de tafel bewogen en gevlogen.

Tijdens de sessie zaten we in twee ringen om de tafel heen. Om de zoveel tijd werd er van stoel gewisseld zodat iedereen die op de tweede rij zat, ook op de eerste rij kon plaatsnemen. De personen op de eerste rij legden zonder enige druk hun handen op de tafel. Zij die in de tweede ring zaten hielden elkaars handen vast. Er is uitdrukkelijke instructie gegeven om in het geval iemand zich zou losmaken uit deze kring, dat anderen hiervan meteen hardop melding zou maken.

Het cabinet is gemaakt van zwart doek om een hoepel. Bovenop is een ring bevestigd waarmee het cabinet via een ketting aan het plafond is bevestigd. In het cabinet staat een stoel. Op die stoel staat een emmer met o.m. een tamboerijn.

Tussen de personen van de tweede ring en het cabinet was er een afstand van ca. 2 meter. In het cabinet stond een stoel met daarop een emmer met kinderinstrumenten zoals een tamboerijn.

Zoals het hoort bij fysiek mediumschap was de zaal volkomen verduisterd. Houten platen voor de ramen zorgden ervoor dat geen sprankje licht naar binnen kon komen. Gelukkig voor alle aanwezigen werd er gedoseerd licht gebruikt, zodat op cruciale momenten er veel zichtbaar was.

Zolang de poten van de tafel het toelieten, heeft de tafel bewogen. Het ging daarbij om cirkelvormige bewegingen. In een aantal gevallen is de tafel ook los van de grond gekomen. Daarbij ging deze ca. 75 centimeter omhoog. Voor de deelnemers in de eerste ring was het niet gemakkelijk om de tafel te blijven vasthouden, maar de ervaring was bijzonder.

Toch bleef het niet bij het bewegen van de tafel. Onverwacht en heel spectaculair was het toen op een gegeven moment een klap op tafel werd gehoord. Toen het licht aanging stond de emmer uit het cabinet op de tafel. De inhoud lag op de stoel in het cabinet. Nog sterker werd het toen er op een gegeven moment een heldere lichtflits van onder de tafel uitkwam, waarna bleek dat de emmer – die eerder op tafel had gestaan en die vervolgens weer in het cabinet was geplaatst – onder de tafel stond. Toch kon het nog bonter worden: dat was het moment dat niet een emmer op de tafel werd geplaatst, maar de stoel die in het cabinet stond. Ook nu zonder dat er sprake was van enig geluid en zonder dat iemand door de stoel werd geraakt. Gedurende al deze tijd is de kring in stand gebleven.

Om te bewijzen hoe sterk de invloed vanuit de spirituele wereld was, is een paar maal heeft de tamboerijn vanuit het cabinet weggenomen en op de arm van iemand in de eerste ring gelegd. De tamboerijn was van lichtgevend tape voorzien en dus kon ook in het donker worden gezien hoe deze rondom, maar vooral binnendoor de kring zich heeft bewogen. Het vloog van de ene naar de andere kant en weer terug.

Nu staat de Felix Circle bekend om het fenomeen van apporten. Dit zijn objecten die in wezen ‘uit het niets’ verschijnen. Ook bij wijze van afsluiting, terwijl een zacht licht brandde en iedereen (20 man) om de tafel van 90 cm breed heen stond, is er een apport gegeven. Een klein beeldje viel op tafel. Hiernaast een foto van het ca. 3 cm hoge beeldje.