Home

SpiritFlame is actief sinds het jaar 1999 / 2000. In 2000 organiseerden wij onze eerste trip naar Engeland. Met een groep van ca. 40 personen staken wij het Kanaal over om in Engeland het mediumschap te bestuderen. En ofschoon in de afgelopen 17 jaar er veel is veranderd en in Nederland op veel verschillende manieren tegen mediumschap wordt aangekeken, is onze formule nog altijd dezelfde.

Zo zijn wij nog steeds van mening dat iedere mens baat heeft bij spiritualiteit. Dat hoeft uiteraard niet per sé het mediumschap te zijn, maar bij veel mensen komt dit op een of andere manier wel om de hoek kijken.

Mediumschap biedt veel. Het maakt je er bewust van dat je meer bent dan de aardse mens met alle onzekerheden. Mediumschap bied je kennis en begrip. Blijf je erin verdiepen en je merkt dat je innerlijke zekerheid toeneemt en dat je zowel in het dagelijkse leven alsook in de beleving van je spiritualiteit steeds sterker in je schoenen komt te staan.

Jaarlijks organiseren wij een aantal evenementen. Meestal in de vorm van weekend workshops. Wij nodigen dan een buitenlandse docent  met een uitstekende reputatie uit. Deze docenten zijn verbonden aan opleidingsinstituten zoals het Arthur Findlay College in Stansted of bijvoorbeeld de Glynn Edwards Spiritual Awareness Foundation.

Bij onze workshops hanteren we de volgende uitgangspunten:
– kleine groepen (ca. 15 deelnemers) om persoonlijke aandacht te waarborgen;
– grote mate van toegankelijkheid; wij vinden het belangrijk dat iedereen een fijne tijd heeft.
– spiritualiteit staat op één.  (SpiritFlame is een non-profit organisatie).

Lynn Cottrell demonstreert spirit art | SpiritFlame juli 2017

Once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. – Sir Arthur Conan Doyle (spiritualist pioneer / auteur Sherlock Holmes).